Beno testresultat

Testresultat Beno

Hälsokontroll 2016-12-13

DNA test

Leder av bandmask - Ej påvisade
Parasitägg eller coccider - Ej påvisade
Ingen förekomst av cystor av Giardia eller oocystor av Cryptosporidium
Tritrichomonas foetus, nukleinsyra - ej påvisad

PKD

HCM