Clean Genealogy

Clean Genealogy

Vad innebär Clean Genealogy?


Kortfattat så innebär det att inte blanda de två raserna Sibirisk katt och Neva Masquerade.


Neva Masquerade är en syskonras till den sibiriska katten och vi har uppfattningen att de kan stå på egna ben som ras och inte behöver den sibiriska rasen för att bygga upp sin avelsbas längre. Vi har avlat sibirisk katt sedan 2006 och har nu på senare år kommit till insikt att vi måste bevara den sibiriska rasen som den var ursprungligen. Vi har därför valt att ändra inriktning på vår uppfödning och väljer nu att avla NEM-fritt. 


Vad innebär det då att avla NEM-fritt?


Jo, det innebär att vi inte blandar in syskonrasen NEM i de avelsdjur som vi har och de parningskombinationer som vi gör. De katter som man använder inom NEM-fri avel klassas i olika grupper (inte det samma som färggrupper).  De honor som vi nu använder oss av i vår avel är i grupp 2 respektive grupp 3.

GRUPP 1-3I Clean Genealogy delas katterna in i olika grupper (grupp 1-3) beroende på vilka NEM som finns i stamtavlorna samt om det finns CS-bärare.

De enda NEM som är ”godkända” är Mars, Maks och Nyusya. Dessa föddes från oavsiktliga kombinationer av löst gående katter under 1980-1990 talet. De är sk. Foundation katter, där föräldrarna är okända/oregistrerade.

Skillnaden mellan dessa Foundationkatter och andra NEM är att människan inte medvetet avlat fram dessa.

På denna sida finns mer informarion samlad,http://siberiancatbreederscentral.com/


Hur man tar reda på vilken grupp katter tillhör gör man genom att studera stamtavlan, då inte endast de första 4 generationerna utan så långt bak man kan komma. Läs mer på denna sida om hur man går tillväga.


Grupp 1 =Katter helt utan NEM och CS-bärare i stamtavlan

Grupp 2 =Katter helt utan NEM, men det finns CS-bärare nånstans i stamtavlan.

Grupp 3 =Katter med Mars, Maks, Nyusya i stamtavlan.

Grupp 4 = Katter med andra NEM än Mars, Maks och Nyusya i stamtavlan

Grupp 5 = Katter med flera genertationer av NEM i stamtavlan

Grupp 6 = Endast NEM i stamtavlan

I Clean Genealogy avlar vi endast grupp 1-3