Goryana testresultat

Testresultat Goryana

FCoV, antikroppar - Ej påvisade
FeLV, antigen - Ej påvisat
FIV, antikroppar - Ej påvisade

Ingen förekomst av cystor av Giardia eller oocystor av Cryptosporidium
Tritrichomonas foetus, nukleinsyra - ej påvisad

DNA test

PKD

HCM