Ivar testresultat

Testresultat Thomas

FCoV, antikroppar - Ej påvisade
FeLV, antigen - Ej påvisat
FIV, antikroppar - Ej påvisade

Blodtyp - A/A

Dilution - Ej bärare

CS - Ej bärare
PK def - Ej bärare

Leder av bandmask - Ej påvisade
Parasitägg eller coccider - Ej påvisade
Ingen förekomst av cystor av Giardia eller oocystor av Cryptosporidium
Tritrichomonas foetus, nukleinsyra - ej påvisad

PKD

HCM