Runa testresultat

Testresultat Runa

Hälsokontroll 2021-11-02

Hälsokontroll 2021-11-26

Leder av bandmask - Ej påvisade
Parasitägg eller coccider - Ej påvisade
Ingen förekomst av cystor av Giardia eller oocystor av Cryptosporidium
Tritrichomonas foetus, nukleinsyra - ej påvisad

Blodtyp - A/A

Dilution - Ej bärare

CS - Ej bärare
PK def - Ej bärare

PKD

HCM